​​​​​​​​​​​YOUR NEW DIMENSION
OF POSSIBILITIES

Ta steget mot en effektiv,

tillförlitlig och professionell 3D-printning.

3DSTEP ÄR DIN PARTNER.

FASTLANE Den snabbaste och mest kostnadseffektiva tjänstemodellen. Du får offerten snabbt och vi kan påbörja tillverkningen redan samma dag. I samband med offerten gör vi även en analys där vi undersöker möjligheten att printa ut produkten. Vårt pris innehåller alltid borttagning av stödstrukturer, slipning och kulblästring.

FASTLANE

OPTIMIZE Av de produkter som finns i den här tjänstemodellen görs en optimering som tar fram fördelarna med 3D‑printning. I optimeringen fokuseras t.ex. på förminskning av massan, sammanfogning av delar eller skapande av nya egenskaper i produkten. Med vår erfarenhet och med de program vi har till vårt förfogande går detta snabbt och kostnadseffektivt.

OPTIMIZE

R&D Den här tjänstemodellen är den mest effektiva när du vill få ut alla fördelarna med 3D-printning. Ju tidigare vi kan vara med i ert produktutvecklingsprogram desto bättre kommer möjligheterna och begränsningarna med 3D-printningen att kunna beaktas.

R&D